ชุดชั้นใน ยกทรง กางเกงใน สายเดี่ยว เกาะอก จีสตริง - ขายส่ง
update 14/02/09
ลงเพิ่ม 24 แบบ
ไทย I english 
 

รหัส 2202-12
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-13
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-14
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-15
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-16
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-17
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-18
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ


รหัส 2202-19
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-20
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-21
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-22
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ


รหัส 2202-23
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ


รหัส 2202-24
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-25
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 8129
แพ็คละ 315.00
จำนวน 3 ชุด
Size

F
สีตามแบบ

รหัส 2202-6
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-7
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-8
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-9
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-10
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ

รหัส 2202-11
ชุดละ130.00บาท
แพ็คละ 300.00
จำนวน 3 ชุด
Free Size
สีตามแบบ
update 14/02/09
ลงเพิ่ม 6 แบบ
 

รหัส BR 2478
เสริมโครงอ่อน
แพ๊คละ 255.0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size
36 - 40

   

รหัส BR 206
เสริมโครงอ่อน
แพ๊คละ210 .0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size
32-36

       

รหัส BR 272
แพ๊คละ 235.0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size

33 - 36
       

รหัส BR 272
แพ๊คละ 235.0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size

33 - 36

       

รหัส L 03
เสริมโครงอ่อน
แพ๊คละ235 .0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size
32-36

       

รหัส L 03
เสริมโครงอ่อน
แพ๊คละ235 .0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size
32-36
       
update 14/02/09
ลงเพิ่ม 15 แบบ
 

รหัส 0089
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F
   

รหัส 0089
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F
   

รหัส N 117
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F
   

รหัส N 117
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F
   

รหัส 246
แพ๊คละ 395.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size
F
       

รหัส 5437
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F

สีตามแบบ

รหัส 5437
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F

สีตามแบบ

รหัส 5437
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F

สีตามแบบ
รหัส 6631
แพ๊คละ 395.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size
F

     

รหัส 6309
แพ๊คละ 395.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size
F
   

รหัส 6309
แพ๊คละ 395.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size
F
   

รหัส 6633
แพ๊คละ 395.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size
F
           

รหัส 6697
3 ตัว= 285.0 บาท
12 ตัว= 920.0 บาท
Size
F
   

รหัส 517
แพ๊คละ 505.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size XL
( 2X = 545.0 บาท )
         
update 14/02/09
ลงเพิ่ม 2 แบบ
 

รหัส ST 130
ตัวละ 250.0 บาท
แพ็คละ 570.0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size
M-L-XL
 

รหัส ST 8041
ตัวละ 270.0 บาท
แพ็คละ 615.0 บาท
จำนวน 3 ตัว
Size
F
 
update 14/02/09
ลงเพิ่ม 5 แบบ
 

รหัส SW 163
ชุดละ 26 0.0 บาท
จำนวน 1 ชุด
Size
F

รหัส SW 150 I
ชุดละ 240.0 บาท
จำนวน 1 ชุด
Size
F


รหัส SW 150 J
ชุดละ
240.0 บาท
จำนวน 1 ชุด
Size
F


รหัส SW 150 K
ชุดละ 240.0 บาท
จำนวน 1 ชุด
Size
F

รหัส SW 150 L
ชุดละ 240.0 บาท
จำนวน 1 ชุด
Size
F
update 14/02/09
ลงเพิ่ม 1 แบบ
 

รหัส G0517
แพ๊คละ 280.0 บาท
จำนวน 12 ตัว
Size
F
update 09/10/07
 
เกาะอกมีทรงลายดอกกุหลาบ
รหัส 3028
แพ๊คละ 545.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
F
ผ้าอิตาลีเกาะอกเต้มตัว
รหัส 812a
แพ๊คละ 590.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
F
เกาะอกลูกไม้เต็มตัวมีทรง
รหัส 002b
แพ๊คละ 505.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
F
เสื้อยึดผ้าคอลตอนเกรดAเว้าหลัง
รหัส 6738b
แพ๊คละ 545.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
S,M,L,XL
เสื้อยึดคล้องคอเปิดหลัง
รหัส 6722a
แพ๊คละ 545.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
S,M,L,XL
เสื้อยึดสายเดี่ยวเปิดหลัง
รหัสS- 6116a
แพ๊คละ 630.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
S,M,L,XL
เสื้อยึดสายเดี่ยวเปิดหลังผ้าลาย
รหัส S-6116b
แพ๊คละ 630.0 บาท
จำนวน 6 ตัว
Size
S,M,L,XL
ThaiModernBra.com Tel 089-1335815 , 081-2503700 Fax 02-9468930 Email : PaTaL@ThaiModernBra.com